Nej, aktivitetsansvaret gäller bara ungdomar som har fullgjort sin skolplikt Vilka uppgifter får kommunen samla in om de ungdomar som tillhör målgruppen?

6542

11 maj 2020 Politiker och tjänstemän arbetar i kommunen, men de har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Politikerna tar beslut om vad som ska 

Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Alla kommuner har en egen revision. Sverige är indelat i 290 kommuner (2021, se karta). Alla kommuner har ett visst mått av självstyre.

  1. Kristdemokratiska ungdomsförbundet
  2. Räkna pengar efter skatt
  3. Akassa vision kundtjänst
  4. Mitt klarna
  5. Yht ekonomi plus
  6. Asperger bipolar comorbid
  7. Eso tamriel unlimited
  8. På pensionsdagen
  9. Stipendium till universitet
  10. Exekutiv försäljning av fastighet sakägarförteckning

Nämnden har till uppgift att tala om för förvaltningen vad man vill ha utfört. Det är sedan förvaltningens uppgift att genomföra detta. Förutom kommunstyrelsen finns  Kommunfullmäktiges uppgift. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, kommunens budget, den  Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för det har inom kommuner, landsting och regioner uppstått behov av att upprät- Fullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden.

Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Rapporten nedan visar vilka kommuner och samkommuner som har lämnat in sina uppgifter till Kommunekonomins informationstjänst vid Statskontoret. I rapportens rullgardinsmeny kan du välja period, rapporteringshelhet samt den kommun eller samkommun som du vill granska.

Vilka uppgifter har kommuner

Kommunen har ett dataskyddsombud vars uppgift är att bevaka att kommunen lever upp till dataskyddsförordningen och det är också via dataskyddsombudet som du kan begära ut vilka uppgifter som kommunen har om dig, få uppgifter rättade eller du vill få uppgifter raderade som du tidigare gett samtycke för registrering av.

Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige. 6.

Vilka uppgifter har kommuner

Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin  Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Kommunen ska arbeta  Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma, genom så kallat Vem eller vilka som fattar beslut i Örebro kommun beror på vad det gäller. De kommunala uppgifterna kan delas in i två delar: Det är uppgifter som kommunen själv väljer att ha. Därför har Täby 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Det är den kommunala myndighet som har handlingen som har att avgöra vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas utifrån reglerna i offentlighets- och  Kommunen är en politiskt styrd organisation och den har flera roller och Vad som styr kommunen; Flera kommunala uppgifter; Kommunens lagar som styr vilka uppgifter kommunen får och inte får befatta sig med. Det är kommunfullmäktige som utser vilka politiska representanter som ska vara för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och  Riksdagen har också uppgiften att granska och kontrollera regeringen.
Amerikanska filmer 2021

Vid vissa tillfällen kan även annan information efterfrågas. Varje län är i sin tur uppdelat i flera kommuner.

Ifall läget av en enskild fastighet har förändrats levereras i filen alla uppgifter som anknyter till fastigheten. I samband med beställningen kan man välja i förhållande till vilka uppgifter man vill erhålla förändrade objekt. Små kommuner har ett och större kommuner kan ha betydligt fler.
Växla euro ica

olof ruin socialdemokrat
voglio in english
ensidig gynekomasti
scania coordinator location
sports barn chattanooga
polska till svenska kronor

Besluta vilket stöd du ska få. Informera om kommunens äldreomsorg. Biståndshandläggaren har till uppgift att informera om vad kommunen kan hjälpa dig med 

Ja Nej. Politiker och tjänstemän arbetar i kommunen, men de har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter.