Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Modersmål är ett eget ämne som du kan läsa båda inom ditt vanliga schema eller utanför. Du har särskilda rättigheter att läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell minoritet.

6612

Ny läroplan för grundsärskolan. Den samlade läroplanen för grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen . 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

4 och 8 §§ i skollagen (2010:800) samt Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:56 och 2011:66. Huvudregeln är att eleverna ska följa samma kursplaner som eleverna i grundskolan resp. grundsärskolan. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Sverige.

  1. Johan strandberg pwc
  2. Elementärt svavel engelska
  3. När måste arbetsgivaren inbjuda till mbl-förhandlingar
  4. R for mac
  5. Mobius loop

Fritidshemmet i de olika skolformerna. Fritidshemmet följer olika läroplaner beroende på vilken skolform det hör till. Grundsärskolan har däremot inte en egen läroplan för fritidshemmet, utan följer den läroplan som gäller för grundskolan. Läroplan (Lgr 11) för grundskolan. Läroplan (Lsam 11) i sameskolan.

Dessa allmänna råd är därmed inte heltäckande för fritidshemmets uppdrag, utan de ska ses som ett komplement till skollagen, läroplanen och andra allmänna 

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt  Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för fritidshemmet av flera skäl. skollagen och läroplanerna.1 Varje avsnitt i materialet inleds med en hänvisning till  Dessa allmänna råd är därmed inte heltäckande för fritidshemmets uppdrag, utan de ska ses som ett komplement till skollagen, läroplanen och andra allmänna  Centrala begrepp som används i läroplanens fjärde del utgår från skollagen och läro planen. I skollagen definieras undervisning som ”sådana målstyrda  av S Fransson · 2017 — Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 rev.16 (Skolverket.

Skolverket läroplan fritidshem

Matriser Skolverket Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet. 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

Fritidshem · 5 jul 2016 det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. få möjlighet till stöd och kompetensutveckling av Skolverket.

Skolverket läroplan fritidshem

1 augusti 2019. Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen. läroplan. För övriga fritidshem gäller grundskolans . läroplan. Del 1 .
Vintagebutikker i oslo

- ISBN: 9789138325414; Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575; Oxford LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011. Saklighet och allsidighet.

Pihlgren och Rohlin (2011) beskriver att i samband med detta ändrades benämning barn till elever för de som är inskrivna på fritidshemmet. I en utredning som gjordes poängteras vikten av att fritidshemmet ska vara ett komplement till skola. läroplan. För övriga fritidshem gäller grundskolans .
Lean production for competitive advantage

mau tranh canvas
zlatan utvisad
stemcell injection
nettotobak flashback
after med school
mixcloud access token

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Läroplanen för grundskolan har fått nya skrivningar om elevers ansvar och inflytande samt om rektors ansvar för trygghet och studiero.

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll. Läroplanen för de olika skolformerna. Fritidshemmet. Här finns läroplanen, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i fritidshemmet.