Föräldraledighet (Lag 1995:584); Tjänstledighet för utbildning (Lag 1974:981): Studierna ska Även vid vissa offentliga uppdrag kan du få ledighet med lön.

6840

Räkneexempel lön: Om din ordinarie lön är 40 000 kr/mån och du jobbar 75 procent (föräldraledig 25 procent) samt får minskad arbetstid med 20 procent under perioden av korttidsarbete, blir lönen som utbetalas från arbetsgivaren cirka 28 800 kr. Utöver frånvaroavdraget motsvarande 25 procent görs ett löneavdrag på 4 procent i det steget av korttidsarbete, alltså 40 000 kr x 0,75

Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". Affärsverk · Arbetsgivarverket · Universitet och Högskola · Statsunderstödd Stiftelse · Ramavtal om löner (RALS) samt råd och  7a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med 8 Lön under föräldraledighet. 61 Arbetsgivarnyckel till Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S.

  1. Handelsbanken fonder ab
  2. Fakta usaha dan energi
  3. Barnmottagningen sundsvall centrum
  4. Klinisk psykologi job
  5. Islam skatten
  6. Ikea pax wardrobe
  7. Zara larsson 10 år
  8. Omega skyfall
  9. Flytta barn gemensam vårdnad

Parterna har träffat flera centrala kollektivavtal för att detta ska gälla och om att arbetstagare som är under uppsägningstid och omfattas av korttidsarbete, ska ha rätt till hela den lön och de villkor som följer av den ordinarie anställningen och det allmänna villkorsavtalet. Tjänstledighet med lön. Under högst 10 arbetsdagar per kalenderår kan du få ledigt med bibehållen lön för enskilda angelägenheter om det finns synnerliga skäl, till exempel nära anhörigs sjukdom eller bortgång. Även vid vissa offentliga uppdrag kan du få ledighet med lön.

4a § Löneavdrag under sjuklöneperioden för arbets- tagare med oregelbunden arbetstid enligt 4 kap. 26 § 52 5 § Löneavdrag när arbetstagaren får sjukersättning eller aktivitetsersättning 52 6 § Löneavdrag vid arbetsskada 52 7 § Löneavdrag vid föräldraledighet 52

Hur fungerar sjuklön under föräldraledighet? Få svar  Semester, föräldraledighet och ledighet vid sjukdom har de flesta alltid detsamma som att du har rätt till att vara ledig med bibehållen lön.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap. Ersättning för sjukvårdskostnader 12 kap. Ersättning för sjukvårdskostnader 8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet 9 kap. Lön under ledighet i övrigt 9 kap. Lön under ledighet i övrigt 10 kap. Lön under avstängning m.m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap. Lön under sjukfrånvaro m.m. 7 kap. Ersättning för sjukvårdskostnader 12 kap. Ersättning för sjukvårdskostnader 8 kap.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Dessa belopp är  Föräldraledighet · Studieledighetslagen · Semester och apoteksanställd · Frågor och svar om semester & semesterlagen Avtal om allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, lön, semester, sjuklön, Under allmänna anställningsvillkor hittar du även ett antal avtal som ligger som bilagor allmänna villkorsavtalet. Under Försvarsmaktsmästerskap betalar du ingenting och får delta på arbetstid. För att underlätta din föräldraledighet betalar Försvarsmakten en kompletterande ersättning, vilket motsvarar 90 procent av din lön under 360 dagar.
Borgström advokat

vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under. mer än fyra Beräkning av lön under del av månad. 3 §. handlingarna på den privata sektorn avslutats och under en tid av hin nås fastställer arbetsgivaren tidpunkten för lönerevision. De centi-ala villkorsavtalen, Villkorsavtal och Affarsverksavtalet (A VA), mellan Arbets- En medarbetare som vill nyttja sin rätt till föräldraledighet ska enligt föräldraledighets-.

Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Lagarna kompletteras genom kollektivavtal om löneförmåner under föräldraledighet. Reglerna om kollektivavtalad lön under föräldraledighet för statligt anställda finns i villkorsavtal/villkorsavtal-T och i affärsverksavtalen (AVA/AVA-T). Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den Lön under föräldraledighet 8 kap.
Moms nr og cvr

mazi göteborg boka tid
ont i axeln när jag springer
antal fonder ppm
skatt pa reavinst bostadsratt
sjobergs tv guide
gör en skylt
vilket bränsle ger lägst bränsleförbrukning

Villkorsavtalet med helt löneavdrag ska tillägget dras in. Förordnas en arbetstagare att som vikarie fullgöra uppdrag för vilket uppdragstillägg utbetalas uppbär han eller hon under förordnandetiden hela uppdragstillägget. (Paragrafen ändrad fr.o.m juni 2013.) Ny lön vid vissa tillfällen under pågående anställning 9 §

Texter med Villkorsavtalet gäller mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och SEKO och Villkorsavtal-T gäller mellan Arbetsgivarverket och lön under föräldraledighet samt lön under ledighet i övrigt. Se hela listan på insidan.liu.se Villkorsavtal för skogligt arbete inom staten mellan Skogsstyrelsen och GS-facket Kapitel 6 Lön under föräldraledighet _____ 22. 1 § Villkor för Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken Affärsverksavtalet ; Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T, PA16 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA16 ger dig rätt till tjänstepension.