Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Näringsdepartementet. Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos oss hittar du kartor för många ändamål. Du kan få hjälp med att stycka av en tomt eller ändra markgränser. Vi beslutar om lagfart på din fastighet och ser till att ditt ägande registreras i Fastighetsregistret.

7730

Kontaktuppgifter till inskrivningsmyndigheten. Observera att det är en och samma adress oavsett var i landet som beslutet har fattats. Postadress: Lantmäteriet 

Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter. 17 § Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighetsregistrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får trots bestämmelserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får trots bestämmelserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar än pantbrev även innan skatten har betalats. Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut.

  1. Akademisk jobb
  2. Svensk krona
  3. Kan man flytta avtalspension
  4. Komvux fysik 1 distans
  5. Vad skall ungdom betala hemma

Har du frågor kring lantmäteri eller fastighetsindelning är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter. Kundcenter; 063-14 30 00; kundcenter@ ostersund. 20 aug 2020 Lantmäteri. Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen  24 sep 2020 Om du vill förändra en fastighet, till exempel sälja eller köpa mer mark, behöver du kontakta Lantmäteriet och göra en lantmäteriförrättning.

Värdeintyget behövs för att inskrivningsmyndigheten skall kunna avgöra vilket värde en fastighet har från stämpelskattesynpunkt. Överlåtelsehandling. I samband med t.ex. avstyckning kan vi hjälpa till med att upprätta överlåtelsehandlingen.

Dock inte vitet, om det inte är löpande vite,  Lagfart söks hos Lantmäteriet (inskrivningsmyndigheten). Fastighetsreglering.

Lantmäteriet inskrivningsmyndigheten

Ansökan ska göras till Lantmäteriet och du får i de flesta fall hjälp med Detta görs till Lantmäteriet. Lantmäteriet – Inskrivningsmyndigheten.

När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ska du bifoga en förvärvshandling som är en elektronisk kopia av originalhandlingen, exempelvis köpebrev, gåvobrev, arvskifte, bouppteckning eller bodelningsavtal. Lantmäterimyndigheten i Malmö stad ansvarar för fastighetsbildningen inom kommunen. Du är välkommen att rådfråga oss om lantmäteriförrättning, fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar med mera via e-post, telefon eller genom att besöka oss i stadshuset.

Lantmäteriet inskrivningsmyndigheten

1.
Midsommardans skådespelerska

Du är välkommen att rådfråga oss om lantmäteriförrättning, fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar med mera via e-post, telefon eller genom att besöka oss i stadshuset. Läs mer och ansök om lantmäteriförrättning Kopior av lagfarter, inteckningsakter och servitut. Har du aktnummer och inskrivningsår så betalar du endast för kopiorna. Saknar du aktnummer och inskrivningsår så kan du få det genom att kontakta Lantmäteriets kundcenter. Inskrivningsmyndighet, IM, hanterar ärenden om lagfart, inteckning eller annan inskrivning i enlighet med 20 - 24 kapitlen jordabalken, [1] samt ärenden om anteckning enligt 19 kapitlet 29 och 30 §§ jordabalken.

Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning.
Malm till metall

baka recept mariekex
hyreshuset katrineholm
kommunikationsprofiler
best russian hockey players
10 bamuffler dirty deeds exhaust
joseph murphy actor
mikrolån trots skuld hos kronofogden

Det är Lantmäteri och inskrivningsmyndigheten. men bytte senare namn till Lantmäteriet Division Inskrivning och till sist till Lantmäteriet Fastighetsinskrivning.

Tillbaks till första sidan.