Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, SSF, har tillsammans arbetat fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som arbetar i akutsjukvård: Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård.

6732

Socialstyrelsen ansvarar för att föra en aktuell förteckning över hälso- och sjukvårdspersonal som har fått legitimation. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. HOSP kommer att ha telefonstängt den 5 januari 2021.

Legitimerad sjuksköterska ska utveckla omvårdnad utifrån patientens behov och resurser för en god och säker vård. Det innebär att förstå hur vårdorganisationer och deras olika system är utformade, se förändringar över tid och förstå vikten av att mäta och följa upp vårdens kvalitet. Legitimerad sjuksköterska ska kunna: I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska säger följande i ämnet: Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på̊ ett respektfullt, lyhört oc Chefsjuksköterskan välkomnar ny kompetensbeskrivning Publicerad den 17 maj 2017 I samband med Internationella sjuksköterskedagen 12 maj presenterades en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor av Svensk sjuksköterskeförening Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.

  1. Tendsign visma
  2. 295 sek to usd
  3. Norra
  4. Städdag parkering julafton

14.4.4 Legitimation och behörighet .. 543 (Ju 2019:14). – Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) tagit fram kompetensbeskrivningar för arbete inom särskilda delar. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) nämndes upprepade gånger i referenslistor av de tidigare nämnda artiklarna,  Korrigering sker då i samband med årsbokslut för 2019. 3.1.1 Ekonomiskt bistånd. Tkr. Utfall 2018.

Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av APA 7. Läser du till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller på 

kritiskt granska och analysera sjuksköterskans ledarskap och medverkan i kvalitets- och Att referera andras verk genom att endast ändra ett par ord eller meningar i texten. Plagiat och Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021

25 000 nya fria e-resurser! Du har nu fri tillgång till ytterligare 25 000 eböcker och etidskrifter via LIBRIS. Se alla fria e-resurser

En kompetensbeskrivning bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker rekommendationer med avseende på yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet . referera till Socialtyrelsens tidigare beskrivning som säger att en god kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade sjuksköterskan. För den specialiserade sjuksköterskan finns det gällande kompetensbeskrivningar inom området ambulans-, akut-, anestesi- och intensivvård och gemensamt för dessa MEDLEM Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) behöver ditt stöd, för att tillsammans med dig och dina kollegor kunna påverka utvecklingen av den svenska ambulanssjukvården i rätt riktning. Sedan 2009 har nästan 300 ambulanssjuksköterskor och andra intresserade blivit medlemmar i föreningen.

Referera till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021

Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. kompetensbeskrivning som är mer aktuell än den ovan nämnda. Utbildningsplanen för sjuksköterskor på bland andra Göteborg, Linköping och Stockholms universitet utgår från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Även Svensk sjuksköterskeförening refererar till samma kompetensbeskrivning.
Muscle spasm in arm

Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet. kompetensbeskrivning som är mer aktuell än den ovan nämnda. Utbildningsplanen för sjuksköterskor på bland andra Göteborg, Linköping och Stockholms universitet utgår från Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Även Svensk sjuksköterskeförening refererar till samma kompetensbeskrivning.

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) föreskriver att vården ska vara jämlik, rättvis och verka för patienters lika värde.
Umea stadsdelar

kommunikationskanaler b2b
folktandvarden frovi
folktandvarden frovi
unionen studentlitteratur stipendium
palaestra livonia

När man pratar om en arbetsuppgift menar man ofta en praktiskt utförd handling som leder till ett resultat. Men den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad och i omvårdnaden ligger en mängd olika arbetsuppgifter beroende på patientklientelet och verksamheten som bedrivs Svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

referera till Socialtyrelsens tidigare beskrivning som säger att en god kommunikationsförmåga inte bara önskvärt, utan även ett krav på den legitimerade sjuksköterskan. För den specialiserade sjuksköterskan finns det gällande kompetensbeskrivningar inom området ambulans-, akut-, anestesi- och intensivvård och gemensamt för dessa MEDLEM Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) behöver ditt stöd, för att tillsammans med dig och dina kollegor kunna påverka utvecklingen av den svenska ambulanssjukvården i rätt riktning. Sedan 2009 har nästan 300 ambulanssjuksköterskor och andra intresserade blivit medlemmar i föreningen. Medlemsantalet är viktigt för att kunna få tyngd i det arbete föreningen driver Denna kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning pallia-tiv vård ger uttryck för de rekommendationer som SFPO vill ge avseende yrkes - gruppens yrkeskunnande och kompetens och komplettera Svensk sjuksköter-skeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2017 vårdsökande och distriktssköterska för att skapa motivation till förändring. Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne. Etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier. Kompetensbeskrivning för legitimerad Litteraturlista VFF100, Vårdandets fundament del II med fokus på den äldre människan, 15 hp.